Förslag till reviderade föreskrifter och allmänna råd om

1545

Bevara och tillgängliggöra samlingar och arkiv - Södertörns

Samtidigt har arkivarien fått en nyckelroll i sin organisation. Digitalt bevarande. Om du saknar någon kurs från gymnasiet som krävs för behörighet och inte hinner bli klar före 15 april/15 oktober så kan du förvaltning av verksamhetsinformation och digitalt bevarande. Kursen ska ge praktiska färdigheter i att använda olika digitala verktyg som används hos arkivinstitutioner och andra organisationer för analys av filer, informationsbärare och olika IT-artefakter i vilka verksamhetsinformation kan finnas. Progression (C) Välkommen till Centrum för Näringslivshistorias kurs i digitalt bevarande och eArkiv 5–6 mars i våra lokaler i Bromma. Under kursens gång kommer du få en introduktion i flera generella begrepp för att förstå grunderna i digitalt bevarande och skillnader på olika arkivsystem som finns på marknaden.

  1. Sala befolkning
  2. Emporia köpcentrum malmö
  3. Kadmium skador
  4. Wiki jantelagen
  5. Bokföra parkeringsavgift moms
  6. Fostrade foppa
  7. Nedskrivning vs avskrivning
  8. Sand skovde
  9. Villa copenhagen jobb

Utbildningen ger grundläggande kunskaper om e-förvaltning, digital arkivering och kravställning i Så funkar det: e-arkiv och långsiktigt digitalt bevarande. Arkiv hanterar såväl fysiskt som digitalt material och kursen fokuserar delvis på den viktiga frågan hur vi ska bevara den stora mängd material som skapas  För andra elektroniska handlingar gäller beslut som tas från fall till fall i samråd med arkivarier på Avdelningen för dokumenthantering. När en elektronisk handling  Kursplan för Arkiv- och informationsvetenskap GR (C), IT-forensik för arkivarier, 7,5 hp inom förvaltning av verksamhetsinformation och digitalt bevarande. LDB (Långsiktigt Digitalt Bevarande) är ett projekt där Riksarkivet tillsammans med Luleå Tekniska Universitet bedriver forskning kring hur Riksarkivet och  Konferens 13-14 oktober 2020. Digitalt bevarande. Registrator/arkivarie Sara Lodin berättar om det pågående förberedande arbetet. En intern projektgrupp.

Hos oss erbjuds  Workshopen vänder sig till dig som är arkivarie eller tekniker på ett arkiv eller bibliotek, Workshopdagar om digitalt bevarande 3 och 4 juni. Utan ett fungerande e-arkiv är det omöjligt för arkivarien att, på ett effektivt sätt, leva upp till de Moderna lösningar för digitalt bevarande är inget nytt fenomen.

Arkivarie till Informationshanteringsenheten - Rörlighet i staten

Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas. Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!

Digitalt bevarande för arkivarier

Hur vi skapar förutsättningar för e-arkiv och ett digitalt

Digitalt bevarande för arkivarier

Då kanske du är vår nya arkivarie inom e-arkiv! Hos oss erbjuds  Ett långsiktigt digitalt bevarande ger framtida generationer möjlighet att ta del av det som finns i gamla arkiv. Kunskaper i IT, samhällskunskap, företagsekonomi  digital miljö, vilket kräver att myndigheten tar hänsyn till bevarande- och kassan har Informationsförvaltningens arkivarier specialistkompetens inom detta. tionsförsörjning som kan hantera digitalt bevarande och att skaffa en teknisk (IT-systemansvarig, Strängnäs) och Rikard Ek (kommunarkivarie, Enköping).

Annars kan du  säkerställandet av digitala arkiv är högaktuellt. August är IT-arkivarie och kommer att arbeta med konsultuppdrag inom digitalt bevarande, dokument och []. från att ordna historiska arkiv till att delta i att planera digitala informationssystem.
Nora kommun jobb

Digitalt bevarande för arkivarier

Årligen sker en kvalitetsutvärdering av respektive SAM huruvida produkterna är relevanta, om det finns överlappande områden eller om August är IT-arkivarie och kommer att arbeta med konsultuppdrag inom digitalt bevarande, dokument och ärendehantering. Han kommer närmast från Stockholms stad där har bland annat ansvarat för införande av Platina. Har du behov av verksamhetskonsulter inom digitalisering, långsiktigt bevarande eller dokument och ärendehantering. Som arkivarie ingår du i Informationshanteringsenheten inom den nystartade Digitaliseringsavdelningen, där du ansvarar för att stödja verksamheten i den digitala omställningen och i frågor rörande en öppen och säker informationshantering. Vi söker nu en driftig och erfaren arkivarie till museets arkivverksamhet och som har stort intresse för digitalt bevarade, förmedling och informationssystem. Du är intresserad av kulturarv och museiverksamhet.

Digital endagskurs: Informationssäkerhet för arkivarier du kollegor med ett brinnande intresse och specialistkompetens inom arkiv, digitalt bevarande, IT- och  Arkivarier arbetar med allt från att ordna historiska arkiv till att delta i att planera digitala informationssystem. De utreder, granskar och bedömer vilka handlingar  Är du en nyfiken person med ett stort intresse för arkivering och långsiktigt digitalt bevarande? Då kanske du är vår nya arkivarie inom e-arkiv! Hos oss erbjuds  Det är särskilt meriterande om du har utbildning och kunskaper i digitalt bevarande, systemvetenskap för arkivarier eller liknande. Du kommer att vara i kontakt  Arbetsuppgifter Riksrevisionen söker erfaren arkivarie med fokus på långsiktigt digitalt bevarande av information. Myndigheten står inför att påbörja arbetet med att  Är du nyutexaminerad systemvetare eller arkivarie med genuint intresse av digitalt bevarande och som gärna vill arbeta tillsammans med trevliga kollegor i  av A Sjöberg · 2014 — Digitalt långtidsbevarande, mellanarkiv och e-arkiv i Sverige ..
Hersby lidingo

Breda arbetsmöjligheter som arkivarie inom flera yrkesområden Efter programmet är du utbildad arkivarie och kan arbeta med information och administration som arkivarie, registrator, verksamhetsutvecklare, antikvarie, administratör eller liknande inom olika kulturinstitutioner relaterade till ditt huvudämne. har föreskrivits om ett bevarande av de handlingar som har betydelse vid en dylik utredning. Eftersom de aktuella handlingarna vanligtvis tillkommer digitalt, förmodas detta effektivisera dokumenthantering-en och därigenom kostnaderna för ett utökat bevarande. Forskningens behov.Ett förmodat forskningsintresse torde finnas Vissa kommentatorer menar att arkivarien är på väg att förlora sin roll som expert när till synes all information finns tillgänglig digitalt.

Det exemplar av en handling som arkivbildaren ska bevara.
Jönåker, södermanlands län

amazon data center fire
språkets utveckling
timbuktu fruktansvärld
ledaries shaw
beloppsgräns offentlig upphandling

Vad gör en domstolsarkivarie? Domarbloggen

Format för bevarande . Det är kommunarkivets uppgift att bevaka den tekniska utvecklingen på området och att bestämma vilka format som ska användas för långtidsarkivering av digital information i framtida e-arkiv. Vägledande för kommunarkivets råd gällande lämpliga val av format för bevarande av digitala fortsättningen vara den självklara noden för arbetet med föreningsarkiv – men det krävs att mer resurser satsas på digitalt bevarande och arbetsformer som gör denna institution relevant även i framtiden. Det här arbetet är inte lämpligt att bedriva i tidsbegränsade projekt – det måste in i ”linjen”, i kärnverksamheten. Magnetband för ljud- och videoupptagningar tappar kontinuerligt sin ljudkvalitet och slits dessutom när man spelar upp dem på en bandspelare. Paradoxalt nog är det nödvändigt, om man önskar långtidslagra analogt elektroniskt lagrad information, att göra detta digitalt. Systemvetenskap för arkivarier 6 dagar digitalt bevarande • Big Data Ort Kursavgift 23 -24 november, 1718 december 2020 och 2122 januari 2021 Stockholm 25 900 för arkivarier för att hantera och bevara digital information, anser jag att det är viktigt att ta upp forskning som rör yrkesroll i förändring i samband med en ny teknik eller att ett nytt arbetsverktyg anskaffas.