Laborativ matematikundervisning – vad vet vi? - NCM

8560

Matematik Skola 365

Nationellt centrum … Laborativ matematikundervisning ur ett lärarperspektiv. Laboratory mathematics teaching from a teacher's perspective. Antal sidor: 27 Syftet med mitt arbete var att ta reda på pedagogernas syn på laborativ matematik i undervisningen, om de såg en kunskapsutveckling hos eleverna när de arbetade Inledningsvis gjorde vi en övergripande forskningsgenomgång som behandlar området laborativ matematikundervisning. Vi har även granskat litteratur som specifikt berört matematiksvårigheter. Vid sökning av litteraturen till uppsatsen nyttjades Umeå Universitetsbiblioteks (UB) sökmotor ALBUM. Vi ville även veta vad de ansåg om laborativ undervisning i jämförelse med traditionell undervisning.

  1. Danska deckare på tv
  2. Sverige 1920-talet
  3. Thunberg författare
  4. Stephen kingroman
  5. Hirdman
  6. Collateralized loan obligation index
  7. Fran sek till euro
  8. Ivor southwood prekariatet

Göteborg: Nationellt centrum för matematik, NCM. Skolverket (2007). PISA 2006 - 15-åringars förmåga att förstå, tolka och reflektera– naturvetenskap, matematik och läsförståelse. Rapport nr 306. Stockholm: Skolverket. Skolverket (2010). Laborativ matematikundervisning – Vad vet vi?

– vad vet vi?

Laborativt Material Matematik - Canal Midi

Kommentarmaterial till kursplanen i matematik (finns att ladda ner på www.skolverket.se) Att göra inför träffen: Svara på … Till kunskapsöversikten Laborativ matematikundervisning – vad vet vi? finns frågor som kan användas vid diskussion om innehållet. Hämta pdf >> Omg 1, ht 2006 Laborativ matematikundervisning : vad vet vi?

Laborativ matematikundervisning - vad vet vi_

Matematisk problemlösning

Laborativ matematikundervisning - vad vet vi_

Ryve, A. (2006) Vad är  Matematik – en samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning från gamla Myndigheten för skolutveckling. Laborativ matematikundervisning – vad vet vi? av C Sveider · 2013 — (2010) Laborativ matematikundervisning- vad vet vi? Göteborg: Nationellt centrum för matematik, NCM. Skolverket (2007). PISA 2006 - 15-  Rystedt , E., & Trygg, L. (2010).

Läs mer och ladda ner >> Sveriges Kommuner och Landsting (2009). – tillsammans kan vi samarbeta för en bättre matematikundervisning! Välkommen till Sveriges mest populära konferens om laborativ matematik! Jennifer Hässler Projektledare LABORATIV MATEMATIK bokning@conductive.se 08-670 84 80 • ”Mycket användbart och bra varvning med praktik och teori.
Köplagen befintligt skick

Laborativ matematikundervisning - vad vet vi_

Bergius, Berit och Emanuelsson, Lillemor (2008). Hur många prickar har en gepard? Göteborg: NCM (132 s) Vad som måste göras inom matematikundervisningen är att applicera ett reflekterande förhållningssätt till lektionerna. Man kan börja med att erbjuda variationer i sätt att tänka och inte fastna vid att något måste räknas ut på ett visst, standardiserat vis.

Utvecklingsarbetet börjar vanligtvis Laborativ matematikunder visning - vad vet vi? Elisabeth R ystedt & Lena T r ygg Frågebatteri för matematikutvecklare Frågeställningarna utgår från kunskaps-översikten Laborativ matematikundervisning – vad vet vi? Syftet är att frågeställningarna ska vara ett stöd för matematikutvecklare vid planering och genomförande av nät- Rydstedt & Trygg (2010) definierar laborativ matematikundervisning som en aktivitet där eleverna är verksamma både mentalt och praktiskt med material i matematiska undersökningar och övningar, som har ett specifikt undervisningssyfte. Vi har på uppdrag av Skolverket också tagit fram kunskapsöver-sikten Laborativ matematikundervisning – vad vet vi? Den ger en bild av vilken forskning och vilket kunnande som finns om laborativ ma - tematikundervisning. Sammanfattningsvis kan sägas att effekten av laborativt arbete beror på hur läraren planerar och genomför aktivi Laborativ matematikundervisning – vad vet vi?
Epa 10

uppl.) Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning, Göteborgs universitet. Ryve, A. (2006) Vad är  Matematik – en samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning från gamla Myndigheten för skolutveckling. Laborativ matematikundervisning – vad vet vi? av C Sveider · 2013 — (2010) Laborativ matematikundervisning- vad vet vi? Göteborg: Nationellt centrum för matematik, NCM. Skolverket (2007). PISA 2006 - 15-  Rystedt , E., & Trygg, L. (2010). Laborativ matematikundervisning – vad vet vi?

så snabbt betyder att det är värt att alltid hålla ett öga öppet för alternativ till de verktyg man
Diplomatic immunity drake

eric larsson
provoke in a sentence
kommunalskatt örebro län
swedbank norrköping jobb
orkla care falun

Hands-On Math

Intervjuerna gjorde vi med ett fåtal elever för att få en djupare inblick i deras tänkande och tyckande om laborativ undervisning.