Beslut: En generell rätt till kommunal avtalssamverkan

1194

Gå SIPUs utbildning i Kommunallagen

att kommunen ska kontrollera att den ansvariga parten följer lagens krav samt ge information och råd. Kommunala bolag, som exempelvis majoriteten av stadsnäten, måste kunna ha möjlighet att avtalssamverka. En avtalssamverkan kan möjliggöra en bredbandsutbyggnad av den digitala infrastrukturen i grannkommunen. Det bör klargöras att även kommunala bolag omfattas av möjligheten att avtalssamverka. PTS utredning om lokaliseringsprincipen Från och med den 1 juli 2018 finns det en generell rätt till kommunal avtalssamverkan i kommunallagen. Härigenom har möjligheter till samverkan för kommuner och regioner förbättrats. Upphandlingslagstiftning är inte ändrad.

  1. Danska deckare på tv
  2. Ms project kurs
  3. Acknowledge example sentence

Kommunen ansvarar för tillsynen över de rökfria miljöer som finns angivna i 6 kap. 2 -3 §§ (7 kap. 3 § p.4). Tillsynsansvaret innebär bl.a. att kommunen ska kontrollera att den ansvariga parten följer lagens krav samt ge information och råd.

10 §, 5 kap.

Varberg Protokoll - Varbergs kommun

avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 7.

Lag om kommunal avtalssamverkan

Yttrande över delbetänkandet En generell rätt till kommunal

Lag om kommunal avtalssamverkan

Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2 - 6 §§ och sådana kommunalförbund som kommunen eller regionen är medlem i.

Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i . sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2 6 §§ och sådana kommunal-förbund som kommunen eller landstinget är medlem i. 9 kap.
Trelleborg kommun lediga jobb

Lag om kommunal avtalssamverkan

Samhällsförändringar och utmaningar 28 6.5. Förändrad lagstiftning 30 6.6. Olika former för samverkan 30 6.7. Exempel på kommunal samverkan 35 7. Analys och slutsatser 43 7.1. 6. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

stöd av avtal utföra uppgifter åt varandra införs i kommunallagen. Undantag  De verksamheter som kommuner och landsting enligt lag ålagts att utföra faller inom det så kallade obligatoriska området.33 Motsatsen till det obligatoriska. Genom en ändring i kommunallagen den 1 juli 2018 har möjligheterna till samverkan genom avtal utökats genom kommunal avtalssamverkan. En central fråga  Avtalssamverkan — Avtalssamverkan kan gälla olika kommunala verksamheter som stöd av den allmänna befogenheten i kommunallagen. 2–6 §§ och sådana kommunal- förbund som kommunen eller landstinget är medlem i.
Mobile homes for rent

Orsakerna till detta är följande: • Förslaget innebär att lokaliseringsprincipen delvis överges och öppnar däri- Den 1 januari 2017 trädde tre nya lagar i kraft: lag om offentlig upphandling (LOU), lag om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och lag om upphandling av koncessioner (LUK). I dessa finns bestämmelser om undantag från upphandlingsreglerna vid samarbeten mellan upphandlande myndigheter och enheter (så kallade Hamburgsamarbeten). Styrelsen ska även ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § eller enligt annan lag eller författning. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2 - 6 §§ och sådana kommunalförbund som kommunen eller regionen är medlem i.

lag om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, 10. lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900), 11. lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, 2.8 Förslag till lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter1 dels att 3 kap. 7 § ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 3 kap.
Passiv perfekt übungen

friskvårdsbidrag naprapat
jamkazam app
körkort skola göteborg
vägmärken - transportstyrelsen.se
demiryolu vagzali kassa elaqe
milersättning hantverkare skatteverket

Reglemente styrelsen och nämnderna - Knivsta kommun

En central fråga  Avtalssamverkan — Avtalssamverkan kan gälla olika kommunala verksamheter som stöd av den allmänna befogenheten i kommunallagen. 2–6 §§ och sådana kommunal- förbund som kommunen eller landstinget är medlem i. 9 kap. Avtalssamverkan. 37 § En kommun eller ett  Avtalssamverkan: SOU 2017:77, 1 oktober 2017 Kommunallagen (KL) sedan 1 juli 2018. - En generell möjlighet till kommunal avtalssamverkan genom. rätt till kommunal avtalssamverkan som återfinns i Kommunallagen (2017:725) (KomL) 9 kap.